Impozitul pe venit

reprezentant anaf care primeste acte de la contribuabil

Cui se aplică impozitul pe venit ?

se aplică următoarelor venituri:

În cazul persoanelor fizice rezidente, veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care aceştia devin rezidenţi în România;

Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România.

Persoana fizică nerezidentă care a îndeplinit pe perioada șederii în România condițiile de rezidenţă va fi considerată rezidentă în România până la data la care persoana fizică părăseşte România.

Persoana fizică nerezidentă are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a Chestionarului prevăzut la art. 230 alin. (7) codul fiscal, cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive și nu va mai face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, până la data schimbării rezidenţei.

Această persoană are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a Chestionarului prevăzut la art. 230 alin. (7) codul fiscal, cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive și va face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul stabil în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

Această persoană are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a Chestionarului prevăzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

  1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
  •  activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
  •  salarii şi asimilate salariilor, precum si din pensii;
  •  activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele pentru care se aplica norma de venit, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
  1. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activităţii de creare de programe pentru calculator.

Următoarele venituri sunt neimpozabile:

  • Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • recompense acordate conform legii din fonduri publice.
  • veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal.
  • premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice/paralimpice.

Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive.

Nu sunt venituri impozabile primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României.

Au același regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuţi în legislaţia în materie din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale.

 


0 Comments

Leave a Comment