Impozitul pe profit cine este scutit și cine plătește

impozitul pe profit si servicii contabilitateImpozitul pe profit în cazul persoanelor juridice române la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt considerate venituri neimpozabile:

a) pentru cultele religioase:
– veniturile obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult;
– veniturile obținute din chirii;
– veniturile obținute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale;profit
– alte venituri obținute din activități economice sau de natura celor specifice ONG;
– veniturile din despăgubiri, în formă bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru:
– întreținerea şi funcționarea unităților de cult;
– lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice;
– învățământ;
– furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii;
– acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

legislatie

b) pentru instituțiile de învățământ particular superior NOU acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;
(OUG 50/2015 – pentru unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale)

asociatii-proprietaric) pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute (s-a eliminat mențiunea referitoare la veniturile “economice”) și utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune;

cruce-rosie

d) pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995.

În România impozitul pe profit este plătit de către următoarele entități:

– persoanele juridice române,
– persoanele juridice străine cu sediu permanent în România sau cu sediul conducerii în țară,
– persoanele juridice străine și persoanele fizice ce nu au rezidentă în România, însă desfășoară activități economice printr-o asociere fără personalitate juridică,
– persoanele juridice străine care au venituri din proprietăți imobiliare aflate în România,
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane,
– persoanele juridice cu sediul social în România.

Cota de impozit pe profit în România

Cota standard cu care se impozitează profitul în România este de 16%. 

Se elimină din categoria contribuabililor obligați la plata impozitului minim de 5% din venituri, cei care obțin venituri din pariuri sportive. Astfel, regimul special se aplică acum numai pentru: baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci sau cazinouri.

În cazul în care impozitul depășește 5% din venituri, se aplică direct cota standard de 16%. În cazul vânzării/cesionării unei proprietăți imobiliare, se aplică o cota de 10% în cazul în care câștigul depășește pierderile din vânzare sau cesionare.

Anul fiscal în România este de obicei egal cu cel calendaristic. Contribuabilii care au ales un an fiscal diferit pot opta pentru menținerea lui în continuare sau îl pot schimba. Modificarea anul fiscal ales trebuie anunțată cu 15 zile înainte de începerea sa la termenul dorit de contribuabil. Un an fiscal special se aplica în cazul companiilor care au intrat în dizolvare cu lichidare.

Noul Cod Fiscal permite menținerea scutirii de impozit pe profitul reinvestit, efectuat în conformitate cu prevederile legale. Sunt incluse în aceasta categorie investiții în active corporale (clasa 2.1), programe informatice, active din clasa 2.2.9, calculatoare și echipamente, etc.


0 Comments

Leave a Comment