Impozitarea veniturilor din dividende.

Iimpozitarea veniturilor din dividende consultanta fiscalampozitarea veniturilor din dividende,

de la 1 ianuarie 2016, se va reține 5% impozit pe dividendele distribuite, iar pentru persoanele fizice care vor realiza și venituri din alte surse sumele vor fi scutite de plata contribuțiilor de sănătate.

Această prevedere, se va aplica dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute din România de persoane nerezidente.

Impozitul pe dividente, se va declara și se va plăti la bugetul de stat, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

În cazul dividendelor distribuite care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se va plăti, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat.

Dividentele care vor fi neimpozabile la calculul impozitului pe profit, sunt acele dividente primite de un contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoană juridică română indiferent de  cota de participare la capitalul social al societãții care distribuie dividende.

În ce categorie intră veniturile din dividente ?

Veniturile din dividente realizate de persoanele fizice, intră în categoria veniturilor din investiții.

Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende va reveni persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori.

Cota CASS ce se retine începând cu 01.01.2016 !

Începand cu anul 2016 plătitorii de venituri din dividende vor fi obligați să declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.

Plătitorii mai au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie (inclusiv) a anului curent pentru anul expirat.

CASS în cazul veniturilor din dividende va fi stabilită de organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale de sănătate de 5,5% asupra venitului brut.

În anul 2016, potrivit art. 176, alin. (7), persoanele care realizează venituri din dividende nu vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă vor realiza concomitent venituri din:

  • salarii
  • pensii
  • activităţi independente
  • asocierea cu o persoană juridică – contribuabil potrivit Titlulul 2 sau 3 din Codul Fiscal rescris
  • activităţi agricole
  • indemnizaţii de şomaj
  • indemnizații pentru creşterea copilului
  • ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001
  • indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale
  • reprezintă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Excepție din noul cod fiscal o reprezintă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 

În codul fiscal se precizează ca baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu va putea fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul din dividende pentru care se calculează contribuţia va fi singurul venit realizat.

De la 1 ianuarie 2017, pentru veniturile din dividende, baza lunară de calcul a CASS  nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut  în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și consultanță fiscală, nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

Compania de Contabilitate BuzneaFirmă de Contabilitate în BucureștiResurse Umane București


0 Comments

Leave a Comment