Impozitarea ONG-urilor 2016

impozitarea ong-urilor 2016În cazul ONG-urilor, structurilor sindicale și celor patronale, la calculul rezultatului fiscal, veniturile următoare sunt neimpozabile:

onga) cotizațiile și taxele de înregistrare ale membrilor;

b) aportul adus în bani sau în natură ale membrilor și simpatizanților;

c) taxele de înregistrare consfințite conform legislației în vigoare;

d) câștigurile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la concursuri și manifestații sportive;

e) donațiile, cât și remunerații sau cadourile primite prin sponsorizare/mecenat;

f) câștigurile din dividende, dobânzi, dar și din diferențele din curs valutar; care decurg din disponibilități și venituri  neimpozabile;

g) câștigurile din dobânzi dobândite de casele de ajutor reciproc din conferirea de împrumuturi potrivit legii de înființare și funcționare;

h) câștigurile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

i) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări care sunt nerambursabile;

j) câștigurile efectuate din operațiuni ocazionale precum: evenimente de colectare de fonduri cu taxă pentru participare, serbări, tombole, prelegeri (conferințe), utilizate în scop social sau profesional, potrivit regulamentului acestora;

k) câștigurile care au rezultat din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, diferite de cele care sunt sau au fost întrebuințate într-o activitate economică;

l) veniturile obținute din reclamă și publicitate, câștigurile din închirieri de locații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, efectuate de organizațiile nonprofit de folos public, potrivit legilor de organizare și funcționare, din sectorul culturii, cercetării, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, structurile sindicale și cele patronale; nu se includ în această categorie câștigurile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;

m) banii primiți ca urmare a nerespectării clauzelor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, sub rezerva ca sumele respective să fie folosite de către ONG-uri, în anul în curs sau în anii succesori, pentru obținerea scopului și obiectivelor acestora, corespunzător actului constitutiv sau regulamentului (statut), după caz;

n) câștigurile obținute din despăgubiri de la companiile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, diferite de cele care sunt utilizate în activitatea economică;

o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;

p) sumele colectate de structurile colective autorizate, conform legii, pentru executarea sarcinii de finanțare a gestionării deșeurilor.

ongÎn cazul entităților enumerate mai sus, pentru calculul rezultatului fiscal nu sunt impozabile și alte venituri realizate, până la echivalentul în lei a 15.000 euro / an fiscal, dar maxim 10% din veniturile totale neimpozabile prezentate în paragraful anterior.

Acestea datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, diferite de cele care se consideră venituri neimpozabile, asupra căreia se aplică cota de 16% sau de 5% (specifica barurilor de noapte etc.), după caz.


0 Comments

Leave a Comment