Este obligatoriu Registrul Unic de Control (RUC) ? Ce acte trebuiesc pentru eliberarea lui.

Este obligatoriu Registrul Unic de Control (RUC) ? Ce acte trebuiesc pentru eliberarea lui.

Registrul unic de control;

Conform Legii . 252/2003 privind registrul unic de control,  contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizate potrivit legii, au obligația să țină registrul unic de control. Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, în funcție de opțiunea acestora.

Registrul unic de control are ca scop evidențierea tuturor controalelor desfășurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcții, protecția consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevazute de lege.

Organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente:

  • numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul,
  • unitatea de care aparțin,
  • numărul legitimației de control,
  • numărul și data delegației/ordinului de deplasare,
  • obiectivele controlului,
  • perioada controlului,
  • perioada controlata, precum și
  • temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

Registrul unic de control se eliberează contra cost, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianților, și pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabilii.

Neânscrierea, de către organele de control specializate, în registrul unic de control a elementelor obligatorii menționate anterior constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit Legii nr. 188/1999, sau  după caz.

  • – Neachiziționarea registrului unic de control de la direcțiile generale ale finanțelor publice din raza teritoriala unde își are sediul social contribuabilul, în termenul de 30 de zile de la data înregistrării, se pedepsește cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.
  • – Neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate de la 1000 lei la 2000 lei.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firmă contabilitate București”Compania de Contabilitate Buznea S.R.L, care vă poate oferii un sfat avizat.

 

 
Articole similare
 
 

0 Comments

Leave a Comment