Deducerea TVA până să fiți înregistrați în scopuri de TVA

Deducerea TVA până să fiți înregistrați în scopuri de TVA

Deducerea TVA-ului înainte să fiți înregistrați în scopuri de TVA 2021

Societățile care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri în scopuri de TVA este mai mare sau egală cu plafonul de scutire de 300.000 lei sunt obligați să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la momentul atingerii sau depășirii plafonului.

Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice succesoare celei în care pragul a fost atins ori depășit.

Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA.

Dacă societatea respectivă NU solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organul fiscal competent procedează astfel:

a) stabilește obligații privind TVA de plată, constând în diferența dintre taxa pe care societatea ar fi trebuit să o colecteze și taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care societatea respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul legal, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibilă, precum și accesoriile aferente, sau după caz;

b) determină suma negativă a TVA, respectiv diferența dintre taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care societatea respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul legal, și taxa pe care societatea ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de TVA, dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa colectată.

În cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecție fiscală înainte de înregistrarea societății în scopuri de TVA, organul fiscal înregistrează din oficiu aceste persoane în scopuri de TVA, înregistrarea fiind considerată valabilă începând cu data comunicării de către organul fiscal competent a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

Articole similare

Sistemul TVA la încasare în 2017

Regimul de scutire TVA pentru întreprinderile mici

Ajustarea TVA pentru servicii și bunuri

Modul de calculul al pro-ratei pentru determinarea TVA

Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA și de la neplătitor la plătitor de TVA

Regimul cheltuielilor și TVA pe perioada de inactivitate


0 Comments

Leave a Comment