Cota de impozitare pentru firme-2016

Cota de impozitare pentru firme 2016 din punctul de vedere al unei firme de contabilitateConform noului cod fiscal cotele de impozitare sunt:

  • 1% pentru societățile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  • 2% pentru societățile care au un salariat;
  • 3% pentru societățile care nu au salariați.

Aceste cote sunt valabile și pentru firmele deja înființate.

Dacă, în cursul anului, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare de mai sus se aplică în mod concordant, salariati

odată cu trimestrul în care s-a făcut modificarea.

Pentru firmele care au un salariat sau 2 salariați și care aplică cotele de impozitare de 2%, sau 1%, al căror raport de muncă încetează, condiția cu privire la numărul de salariați se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

Pentru societățile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariați, în situația în care numărul acestora se schimbă, în scopul menținerii sau modificării cotelor de impozitare aferente, noii salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
Salariatul – persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

Se acceptă și situațiile în care societățile au salariați angajați cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.

Cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data înființării pentru societățile române nou-înființate, care:

– au cel puțin un salariat (angajarea trebuie efectuată în termen de 60 de zile de la data înființării);

– sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni; și acționarii/asociații lor nu au posedat titluri de participare la alte societăți.

Deci, toate societățile care au fost înființate anterior anului 2016 vor aplica cota de impozitare de 2% dacă au un angajat, cota de impozitare redusa de 1% fiind destinată entităților care se înființează după 1 ianuarie 2016.

Observăm restrângerea numărului de entități noi care ar putea utiliza cota de 1% în cazul în care au un salariat. Există condiția ca asociații sa nu mai fi deținut titluri în alte societăți comerciale.

Astfel, dacă o persoană a mai fost asociat în alte entități, iar în anul 2016 înființează o noua societate, chiar dacă va angaja pe cineva în primele 60 de zile de la înființare, NU va putea utiliza cota de impozitare de 1%.

Cota de impozitare se va aplica până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.

În cazul în care persoana juridică nou-înființată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică cota de impozitare de 3% începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea.

Dacă societatea are un singur salariat, iar raportul de muncă încetează, societatea va putea aplica această cotă redusă de impozitare de 1% dacă în același trimestru este angajat un nou salariat.

Ca și concluzie:

– firmele care se înființează după 1 ianuarie 2016 vor utiliza cota de 1% pentru primii doi ani de la înființare, chiar dacă au un singur angajat;
– firmele care nu sunt nou înființate pot utiliza cota de 1% doar dacă au 2 sau mai multi angajați;
– orice microintreprindere poate trece la cote reduse de impozitare din trimestrul în care are salariați, chiar dacă la 31 decembrie 2015 NU are salariați.


0 Comments

Leave a Comment