Contract de împrumut. Restituirea sumei în numerar.

contractul de imprumut si restituirea sumei in numerar inregistrari contabileContractul de împrumut și restituirea sumei în numerar; Având în vedere prevederile din legea-70-2015 care a intrat în vigoare la data 09 Mai 2015, operațiunile de încasări și plăți efectuate efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică, se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, excepție făcând:

 • încasările de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) prezentei legi, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o singură persoană;
 • încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

baniÎn situația în care împrumutul este aferent unui contract de împrumut încheiat anterior intrării în vigoare a legii 70/ 2015 (9 mai 2015), și dacă în contract este prevazută rambursare creditului în numerar în funcție de disponibiltățile societății, opinăm că puteți efectua restituirea acestuia în numerar chiar și într o singură zi, aceste plăti pentru contracte anterioare fiind exceptate de la plafonarea plăților de casa cf. Legii 70/2015.

În situația în care împrumutul este efectuat după intrarea în vigoare a Legii 70/2015,  puteți efectua restituirea doar a sumei de 10000 lei în numerar, iar diferența obligatoriu prin bancă.

În cazul în care vreți să împrumutați o suma mai mare de 10000 lei către o societate puteți face 3 contracte distincte care să nu depășească 10000 lei fiecare.

Aceste prevederi ale legii 70/2015 art 1 și 2, nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare- cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operațiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației şi a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operațiuni de plăți efectuate către persoanele fizice;
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Pentru o părere avizată nu ezitați să contactați ”firma de contabilitate în BucureștiCompania de Contabilitate Buznea S.R.L


0 Comments

Leave a Comment