Cine plătește și cine este scutit pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

plic cu bani

Persoanele care datorează contribuția CASS sunt:

  • persoanele române care au domiciliul stabil în România;
  • persoanele străine sau apatrizii cu domiciliul în România, sau care au reușit obținerea dreptului de ședere temporară în România;
  • cetăţenii statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care NU deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi obţinut dreptul de a sta în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
  • persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

 Contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu realizează venituri

Înregistrarea în evidența fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri Persoanele fizice care nu realizează venituri:

– din salarii sau asimilate salariilor; – din pensii; – din activități independente;

– din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, din Codul fiscal13;

– din cedarea folosinței bunurilor;

– din investiții;

– din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

– din alte surse;

– din indemnizații de șomaj;

– din indemnizații pentru creșterea copilului;

– din ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

– din indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la NOTA 11, sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – o)14 din Codul fiscal, pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în categoria persoanelor care nu realizează venituri.

Contribuția se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară și se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie. Persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu au efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni și nu s-a efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabilește proporțional cu perioada respectivă.

 


0 Comments

Leave a Comment