Ce cheltuieli sunt deductibile cu autoturismul.

masina si cheie care o descuie

Cheltuielile deductibile cu autoturismul  în conformitate cu prevederile din legislația românească, de către societate sunt deductibile în măsura în care sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice și nu în scop personal.

Dacă discutăm de folosirea unui autoturism, putea deduce cheltuielile legate de mașina în proporție de 100%, este necesară întocmirea foilor de parcurs, potrivit p.c.t. 16, alin. 1 din normele metodologice pentru aplicarea art. 25, alin. 3, l.i.t. l) din Codul Fiscal.

Atunci când optăm pentru deducerea de 100% trebuie să ținem cont de câteva condiții și anume: masa totală maximă autorizată să nu depășească 3.500 kg, să nu aibă mai mult de nouă scaune de pasageri, inclusiv cel al șoferului și sa fie folosit în interes de serviciu.

deducere-aototurizmCompaniile mai trebuie să facă dovada următoarelor documente conform legislației în vigoare:

  • cele financiar-contabile ( delegație sau decont )
  • foaia de parcurs completată permanent și care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

În cazul în care nu doriți să efectuați foi de parcurs, atunci vă recomandăm să utilizați deducerea de 50%, potrivit art. 25, alin. 3, l.i.t. l).
Atunci când vehiculele sunt folosite și în scop personal, valoarea cheltuielilor auto și TVA-ul aferent sunt deductibile 50%. În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul, inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinietă etc.

deducere-autoturizmSalariații care pleacă cu mașina de serviciu în concediu firma trebuie să plătească un impozit de 16 %, dar nu și contribuții sociale ( dacă se deduc 50 % din cheltuieli ).

Pentru societățile care deduc în totalitate cheltuielile și TVA-ul aferent utilizării autoturismului, în cazul angajaților care conduc mașini de la firmă și le folosesc în scop personal, cheltuielile aferente acestor deplasări se consideră venit impozabil și se plătesc impozitul pe venit și contribuțiile salariale. La calculul impozitării se iau în calcul toate cheltuielile aferente autoturismului, fiind exceptate impozitării deplasările dus-întors de la domiciliu la locul de muncă.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.


0 Comments

Leave a Comment