Calculul şi declararea CAS – venituri din activităţi independente

expert contabil care stampileaza o declaratie si un pix langa foaie

Persoanele fizice care obțin venituri din activităţi independente (sistem real sau norme de venit) sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de CAS care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depuse de contribuabil.

În decizia de impunere, baza de calcul a CAS se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se face trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Plata de CAS reprezintă plăți anticipate, determinate prin decizia de impunere, se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuția individuală (10,5%) asupra bazelor de calcul.

Totuși, contribuabilii POT OPTA pentru cota integrală de CAS corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, respectiv 26,3%.

Opţiunea se exercită prin depunerea Formularului-600 la organul fiscal competent:

– nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de CAS, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv

– în termen de 30 de zile de când se începe activitatea, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
Opţiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă contribuabilul NU solicită revenirea la cota individuală de 10,5% prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală de CAS.

Persoanele care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii CAS, precum şi cele care intră în suspendare temporară a activităţii, au obligaţia de a depune la organul fiscal declaratia prin care incetează activitatea, în vederea recalculării plăţilor anticipate, în termen de 30 de zile.

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, datorează CAS individuală în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plății sumelor respective.

Astfel, CAS se determină prin aplicarea cotei individuale de 10,5% asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Contribuția se reţine şi se plătește de către plătitorul de venit, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligaţii finale.

Încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut se efectuează de către plătitorul de venituri.

Definitivarea CAS – venituri din activităţi independente

Definitivarea CAS în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza Declaraţiei 200 privind venitul realizat.
Obligaţiile anuale de plată ale CAS se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale, conform opțiunii exprimate, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim și maxim.

Diferențele de venit, precum și CAS aferentă, stabilite în plus prin decizia de impunere se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim nu datorează plăţi anticipate cu titlu de CAS. Cu toate acestea, organul fiscal va determina obligații anuale de plata a CAS prin decizie de impunere anuală și în cazul acestora, iar sumele reprezentând baza de calcul și CAS aferentă, stabilite prin decizia de impunere, se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.

Plata CAS stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. Repartizarea diferențelor de CAS care se efectuează în vederea calculării prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, conduc la reîntregirea bazei de calcul a CAS și NU determină stabilirea de obligații fiscale accesorii pentru plățile anticipate.

 


0 Comments

Leave a Comment