Bilanțul – situațiile financiare, diferă în funcție de mărimea societății.

situatiile financiare difera in functie de marimea societatii

Potrivit reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, în funcție de o serie de criterii de mărime,care se regăsesc și în Ordinul MFP nr. 123/2016, unde entitățile pot fi grupate în trei categorii, și anume:

microentități,

entități mici 

entități mijlocii

entități mari

Încadrarea entitățiilor se face pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015, se arată în Ordinul MFP nr. 123/2016. În schimb, entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Situațiile financiare anuale în cazul microentităților, entităților mici și entităților mijlocii și mari conțin:

 • microentitățiile care nu depășesc cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10,

întocmesc situații financiare care cuprind:

 • bilanț prescurtat (cod 10);
 • cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
 • de asemenea, documentele vor fi însoțite și de formularul „Date informative” (cod 30) și de formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40);
 • deși microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, potrivit specialiștilor de la E.Y, acestea trebuie să prezinte totuși informații despre politicile contabile adoptate, angajamentele financiare, garanțiile sau activele și datoriile contingente neincluse în bilanț, avansurile și creditele acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, achizițiile propriilor acțiuni.

Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităţilor și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat (cod 10),
 • cont de profit și pierdere (cod 20),
 • note explicative la situațiile financiare anuale.
 • opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.
 • aceste documente vor fi însoțite de  formularul „Date informative” (cod 30) şi de formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

precum şi entităţile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț (cod 10),
 • cont de profit şi pierdere (cod 20),
 • situația modificărilor capitalului propriu,
 • situația fluxurilor de trezorerie,
 • notele explicative la situațiile financiare anuale.
 • acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și de formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

 


0 Comments

Leave a Comment