Baza impozabila în cazul unei microintreprinderi

baza impozabila la microintreprinderi in contabilitateBaza impozabilă  la o microintreprindere o alcătuiesc veniturile din orice sursă, din care se scad:

 •  veniturile aferente costurilor stocurilor de produse (contul 711);
 •  veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (contul 712);
 •  veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale (conturile 721 și 722);
 •  veniturile din subvenții (conturile 741 și 7584);
 •  veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare (grupa 78), care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil (NOU);
 •  veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 •  veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 •  veniturile din diferențe de curs valutar (contul 765);
 • veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora (contul 768 partial);
 •  valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (contul 709);
 •  veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;
 •  despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 •  veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

La baza impozabilă se adaugă următoarele:

 •  valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (contul 609);
 •  în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care î-şi încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
 •  rezervele (cu excepția celor reprezentând facilități fiscale), reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microintreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv;
 •  rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

Dacă o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă în trimestrul în care au fost puse în funcțiune. Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența contabilă a amortizării fiscale.
Pentru încadrarea în condițiile privind nivelul plafonului de 100.000 euro sau al ponderii veniturilor de 20% din totalul veniturilor, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă și nu cifra de afaceri a societății.

Tratament ajustări și provizioane

Legea 227/2015 privind Noul cod fiscal prevede faptul ca baza impozabilă o constituie veniturile din orice sursă, la care se fac o serie de ajustări. Este de reținut că începând cu 1 ianuarie 2016, din baza de impozitare se scad și veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare (grupa 78), care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Cu alte cuvinte, dacă la momentul constituirii unei ajustări pentru depreciere societatea a fost plătitoare de impozit pe profit și și-a dedus cheltuiala respectiva, iar la momentul anularii ajustării pentru depreciere este microintreprindere, atunci venitul este inclus în baza de impozitare la care se utilizează cota de impozitare, în funcție de numărul salariaților din acel trimestru.


0 Comments

Leave a Comment