Control ‘tematic’ făcut de Direcția Antifraudă.

O

echipa antifrauda

 

Operațiunea de control tematic reprezintă activitatea de verificare prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate.

Controlul tematic se execută în baza legitimației de control și a insignei, însă mai este nevoie și de un ordin de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entitățile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, durata și momentul declanșării.
Inspectorii Direcției Antifraudă, poartă în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă pot îmbrăca și ținută civilă.
La orice acțiune de control participă minim 2 inspectori antifraudă. La nevoie echipele de control pot fi însoțite și de subunitățile specializate de intervenție rapidă aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
De obicei în cazul controalelor, dacă există suspiciune de evaziune fiscală la o societate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală poate controla toți partenerii cu care respectiva societate a avut tranzacții.

Actele care se cer de obicei la sediul social:control-anaf

 •  acte constitutive ale societății
 •  certificat de înmatriculare la O.N.R.C
 •  certificatul fiscal
 •  ștampila societății,
 •  act de identitate al împuternicitului sau asociatului,
 •   împuternicire pentru persoana care semnează procesul verbal de control/ procesul verbal de contravenție
 •  registrul unic de control
 •  actele de proprietate/chirie/comodat pentru sediul social și punctele de lucru, și valabilitatea acestora
 •  jurnalele de vânzări/cumpărări
 •  balanța pe ultima lună închisă
 •  declarația de TVA pe ultima lună
 •  dovada achitării TVA la ultima lună
 •  evidențierea în conturile din afara bilanțului a obiectelor de inventar date în folosință (cele trecute pe cheltuieli dar pe care societatea încă le folosește)
 •  registrul de casă
 •  notele de intrare-recepție
 •  bonurile de consum
 •  rapoartele de producție
 •  rapoarte de gestiune (pentru gestiunea global valorica),
 •  fișe de magazie (gestiune cantitativ valorică)

La punctul de lucru este obligatoriu sa ai:antifrauda

 • registrul unic de control
 • registru casă,
 • notele de intrare recepție
 • raport de gestiune zilnică (pentru gestiune global valorică),
 • fișe de magazie (gestiune cantitativ valorică)

Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică de asemenea la agenții care vând către persoane fizice:

 •  emiterea bonurilor fiscale,
 •  dotarea cu case de marcat
 •  caietul special în care se înregistrează la intrare și la plecare banii personali
 •  documentele primare –  facturi, chitanțe
 •  se verifica dacă sunt trecute codul fiscal, datele delegaților, codul numeric personal al persoanei care a făcut factura, proveniența mărfurilor,
 •  actele privind inventarierea patrimoniului și procedurile privind realizarea acestuia.
În cazul în care s-au găsit nereguli contribuabilul poate fi sancționat cu amendă pe care o poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.
În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

0 Comments

Leave a Comment