Control ‘tematic’ făcut de Direcția Antifraudă.

Control ‘tematic’ făcut de Direcția Antifraudă.

Actele care se cer de obicei la sediul social:control-anaf

 •  acte constitutive ale societății
 •  certificat de înmatriculare la O.N.R.C
 •  certificatul fiscal
 •  ștampila societății,
 •  act de identitate al împuternicitului sau asociatului,
 •   împuternicire pentru persoana care semnează procesul verbal de control/ procesul verbal de contravenție
 •  registrul unic de control
 •  actele de proprietate/chirie/comodat pentru sediul social și punctele de lucru, și valabilitatea acestora
 •  jurnalele de vânzări/cumpărări
 •  balanța pe ultima lună închisă
 •  declarația de TVA pe ultima lună
 •  dovada achitării TVA la ultima lună
 •  evidențierea în conturile din afara bilanțului a obiectelor de inventar date în folosință (cele trecute pe cheltuieli dar pe care societatea încă le folosește)
 •  registrul de casă
 •  notele de intrare-recepție
 •  bonurile de consum
 •  rapoartele de producție
 •  rapoarte de gestiune (pentru gestiunea global valorica),
 •  fișe de magazie (gestiune cantitativ valorică)

La punctul de lucru este obligatoriu sa ai:antifrauda

 • registrul unic de control
 • registru casă,
 • notele de intrare recepție
 • raport de gestiune zilnică (pentru gestiune global valorică),
 • fișe de magazie (gestiune cantitativ valorică)

Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică de asemenea la agenții care vând către persoane fizice:

 •  emiterea bonurilor fiscale,
 •  dotarea cu case de marcat
 •  caietul special în care se înregistrează la intrare și la plecare banii personali
 •  documentele primare –  facturi, chitanțe
 •  se verifica dacă sunt trecute codul fiscal, datele delegaților, codul numeric personal al persoanei care a făcut factura, proveniența mărfurilor,
 •  actele privind inventarierea patrimoniului și procedurile privind realizarea acestuia.
În cazul în care s-au găsit nereguli contribuabilul poate fi sancționat cu amendă pe care o poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.
În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
 
Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.
 
 
Postat în  Consultanta fiscala
 
 
Alte articole:
 

0 Comments

Leave a Comment