Plătitor de TVA sau neplătitor de TVA ?

platitor de tva sau neplatitor de tva contabilitate ieftinaPlătitor de TVA sau neplătitor de TVA ? Întreprinzătorii care își înființează o firmă pot decide dacă se înregistrează sau nu în scop de TVA, însă trebuie să țină cont de anumite condiții; societățile nou înființate trebuie, în principiu, să solicite înregistrarea în scop de TVA dacă înregistrează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 220.000 lei ( 65.000 ).tva

Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.

Pentru a face o alegere care să nu vă afecteze în viitor, apelați la serviciile de contabilitate oferite de Compania de Contabilitate Buznea S.R.L

Dacă o societate optează pentru înregistrarea în scop de TVA, atunci trebuie să țină cont de faptul că odată ce este înregistrată, prețul bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate va trebui să includă și taxa pe valoarea adăugată, deci prețul va crește.

Un avantaj al firmelor care se înregistrează în scop de TVA beneficiază de dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor efectuate, comparativ cu o societate neînregistrată pentru care orice TVA aferentă achizițiilor sale constituie un cost.

Ca regulă generală, o societate înregistrată în scop de TVA își poate exercita dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate și care sunt destinate a fi utilizate pentru activitatea economică, și respectiv, are obligația de a colecta TVA pentru tranzacțiile efectuate.

Rambursarea TVA, de regulă, se face doar în urma unei inspecții fiscale, care poate dura câteva luni.

Pentru reprezentarea în fața autorităților fiscale apelați la o” firmă de contabilitate în București


0 Comments

Leave a Comment