Noutăți privind Diurna legală pa anul 2016 !

diurna legala conform noului cod fiscal

Noutăți privind Diurna legală pa anul 2016;

Diurna este un drept care poate fi acordat conform legii oricărui salariat angajat pe baza unui contract de munca și care este delegat într-o deplasare în interes de serviciu. Potrivit codului muncii, angajatul este îndreptățit la plata cheltuielilor de cazare și transport, dar și a unei indemnizații de delegare, în condițiile prevazute de lege și/sau în contractul colectiv de muncă.

În codul muncii se precizează ca delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de timp limitata la maximum 60 de zile calendaristice în cadrul unui an și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice dar angajatorului îi trebuie acordul salariatului.

Conform legislației în vigoare, în România, există doua tipuri de diurne și anume: diurna interna, care se acorda numai pentru deplasări pe teritoriul tarii și diurna externă, care se acordă numai pentru deplasări pe teritoriul altor state.

Diurna legală externă

Diurna externă este reglementată prin H.G 518/1995 cu privire la unele obligații și drepturi ale salariatului roman delegat în afara țării, pentru executarea unor misiuni temporare. Astfel, cuantumul diurnei diferă în funcție de statul în care angajatul desfășoară deplasarea, valoarea diurnei pentru fiecare tară fiind stabilită prin H.G nr.518/1995. În țările Uniunii Europene, diurna legală este în prezent situată în jurul valorii de 35 de euro/zi.

Diurna legala interna

Diurna internă este reglementată prin H.G 1860/2006. În conținutul hotărârii se menționează și faptul ca în situația delegării și detașării salariatului într-o alta localitate, precum și în cazul deplasării în interiorul localității pentru servirea intereselor companiei, acesta poate primi diurna dacă distanța pe care se deplasează este mai mare de cinci kilometri fată de localitatea în care se află locul de muncă.

Este important ca în perioada detașării sau delegării, salariatul și angajatorul să completeze ordinul de deplasare, unde se specifică toate detaliile deplasării: data și ora plecării, cât și data și ora când se întoarce salariatul în localitatea unde este situat locul permanent de muncă.

Dincolo de un oarecare automatism în gândire, tot delegare este și atunci când salariatul este trimis la bancă pentru a depune sau a ridica banii, și atunci când consilierul juridic merge la Judecătoria sau Tribunalul aflat în aceeași localitate sau într-o localitate apropiată.

În acest moment, conform legislației în vigoare, valoarea diurnei pentru bugetari este de 17 RON pe zi.

Din 2016, se permite acordarea diurnei, administratorilor și directorilor din cadrul instituțiilor, regulile cu privire la sumele acordate și impozitarea lor fiind identice cu cele ale celorlalți angajați.

O altă modificare prevede că pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum și pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore.

Cuantumul decontului pentru cazare în cazul delegațiilor este de 45 lei pe noapte.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firmă contabilitate București” Compania de Contabilitate Buznea S.R.L, care vă poate oferii un sfat avizat.

 

 


0 Comments

Leave a Comment