Noul formular 394, ce obligații apar în plus și care sunt noile condiții de depunere.

declaratia 394 consultanta contabila pentru intocmire si depunereFormularul 394; Termenul de intrare în vigoare a Ordinului A.N.A.F. nr. 3769/2015 intră în vigoare pe 1 iulie 2016.

Plătitorii de TVA vor avea și mai multe obligații de declarare a operațiunilor, după modificarea declarației 394.

Formularul 394 se completează și se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal și se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.

În declarație se înscriu:

– baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare,

– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul Fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii.

În declarație se mai înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale.

Una din modificări este ca în perioada 1 iulie 2016- 31 decembrie 2016 vânzările către persoane fizice se vor declara detaliat doar dacă valoarea individuală a facturilor este mai mare de 10.000 de lei.

Începând cu data de 01.01.2017 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

Referitor la menționarea CNP beneficiar, persoana fizică, a devenit opțională. În lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice.

În ce privește declararea operațiunilor desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, persoana impozabilă din România va declara operațiunile derulate pe teritoriul național (România), care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările /achizițiile/prestările intracomunitare, respectiv formularul 390.

Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.).

În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constata existenta unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesita modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF., care are atașat un fișier XML., a cărui structura este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F) .

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii soluții complete.


0 Comments

Leave a Comment