Contribuabilii care sunt declarați inactivi ‘Proceduri 2016’.

agentia nationala de administrare fiscala

Întocmirea listei contribuabililor declarați inactivi se aplică semestrial, conform procedurii.

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se afla în una dintre următoarele situații:

  1. nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevazută de lege.
  2. se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia.
  3.  organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat.
  4. inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului.
  5. durata de funcționare a societății este expirată.
  6. societatea nu mai are organe statutare.
  7. durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Competența pentru constatarea situațiilor de mai sus revine organelor de inspecție fiscală din cadrul A.N.A.F, precum și Direcției generale antifraudă fiscală, după caz.

Declararea contribuabililor inactivi, precum și reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă de A.N.A.F.

În momentul declarării inactivității unui contribuabil i se anulează prin efectul legii înregistrarea în scopuri de TVA. Acest fapt nu înseamnă că devine neplătitor de TVA, ci va colecta TVA la livrările/prestările efectuate, fără ca acesta sau clienții acestuia să aibă dreptul să deducă TVA.

roiTotodată contribuabilului i se anulează și înregistrarea în Registrul Operatorilor Comunitari ( ROI ).

Pentru reprezentarea în fața autorităților fiscale apelați la o” firmă de contabilitate în București” care vă poate scăpa de multe neplăceri cauzate de autorități, prin necunoașterea legilor.

De asemenea potrivit art. 4 alin 5 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată prin legea nr. 327/2015, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât și al reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestuia.

Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor și pentru trecut.

Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege;

b) nu înregistrează obligații fiscale restante;

c) organul fiscal central constată că funcționează la domiciliul fiscal declarat.

În cazul contribuabilului/plătitorului în vederea reactivării, pe lângă condițiile prevăzute mai sus trebuie să nu se mai afle în situația pentru care a fost declarat inactiv, conform mențiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat.


0 Comments

Leave a Comment