Amortizarea fiscală în 2016.

amortizarea fiscala 2016 consultanta fiscalaAmortizarea fiscală în 2016; Mijlocul fix amortizabil reprezintă o imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (2.500 lei în prezent);
c) are o durata normală de utilizare mai mare de un an.

Mijloace fixe și amortizabile mai sunt:
a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse în funcțiune parțial;
d) investițiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali și care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
f) amenajările de terenuri.

Nu reprezintă active amortizabile terenurile, inclusiv cele împădurite; tablourile și operele de artă; fondul comercial; lacurile, bălțile și iazurile care nu sunt rezultatul unei investiții; bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare; orice mijloc fix care nu își pierde valoarea în timp; casele de odihnă proprii, locuințele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate pentru desfășurarea activității economice; imobilizările ne corporale cu durata de viață utilă ne determinată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Metode de amortizare:

liniara, degresivă și accelerată.

În cazul metodei de amortizare liniară, se stabilește prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniu a mijlocului fix amortizabil.

În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienții următori:

a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 și 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 și 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

În cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și resurse umane, nu ezitați să apelați la o firmă de contabilitate , Compania de Contabilitate Buznea S.R.L, care vă poate oferii un sfat avizat.

 


0 Comments

Leave a Comment