Cine poate depune Bilanț Contabil simplificat.

contabil bucuresti

Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, întocmite cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financiar (și anume 31 decembrie 2015).

În acest an, 2016, termenul de 150 de zile se împlinește pe 29 mai, dar aceasta este o zi de duminică, astfel că termenul se mută în următoarea zi lucrătoare, care este 30 mai 2016.

Instituțiile publice, asociațiile şi celelalte societăți comerciale cu și fără scop patrimonial, depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe 29 aprilie 2016.

Societățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților constituite în România de societăți rezidente în state din Spațiului Economic European, depun  situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Societățile care nu au avut activitate de la înființare până 31 decembrie nu întocmesc situații financiare anuale, însă trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (până la 29 februarie), o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

 

 • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 • adresa și numărul de telefon;
 • numărul de înregistrare la registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social și situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele care le întocmesc. Adică, semnătura trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și conduce contabilitatea societății pentru care se depun formularele. Aici poate semna, conform informațiilor oferite de Finanțe în formularele pentru bilanțuri:
  • Persoana fizică autorizată C.E.C.C.AșR (expert contabil);
  • Persoana juridică autorizată C.E.C.C.A.R (firmă de contabilitate);
  • Directorul economic;
  • Contabilul șef;
  • Altă persoană care are studii superioare economice și care înlocuiește Directorul Economic și Contabilul șef, când aceștia lipsesc.

A II a persoana care trebuie sa semneze pe situația financiară anuală este administratorul sau persoana care se ocupa cu gestionarea societății.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și resurse umane, nu ezitați să apelați la o ”firmă de contabilitate” , Compania de Contabilitate Buznea S.R.L, care vă poate oferii un sfat avizat.

 


0 Comments

Leave a Comment