Ce documente contabile sunt folosite de PFA

Ce documente contabile sunt folosite de PFA

Documentele contabile folosite de PFA-uri potrivit legislației contabile pentru ținerea contabilității în partidă simplă, sunt:

Documente care se pot folosi în plus, în funcție de activitatea fiecăruia, se pot utiliza și alte formulare financiar-contabile prevăzute în normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.634/2015, cum ar fi:

  • evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix
  • raportul fiscal de închidere zilnică, atunci cand se utilizeaza aparatele de marcat.
  • stat de salarii.

Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabile
1. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
2. Registrul-inventar
3. Fişa mijlocului fix
4. Factura
5. Aviz de însoţire a mărfii
6. Listă de inventariere
7. Chitanţă
8. Chitanţă pentru operaţiuni în valută
9. Dispoziţia de plată/încasare către casierie
10. Statul de salarii

Servicii complete de contabilitate, consultanță fiscală și resurse umane oferite de ”firma contabilitate București” Compania de Contabilitate Buznea S.R.L.

 

Categorie Contabilitate PFA

Articole similare

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care întreprind activităţi economice în mod independent

 

 

 


0 Comments

Leave a Comment