Ce documente contabile sunt folosite de PFA

Documentele contabile folosite de PFA-uri potrivit legislației contabile pentru ținerea contabilității în partidă simplă, sunt:

  • Registrul- jurnal de incasări și plăti:care serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate și plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare.
  • Registrul-inventar

Documente care se pot folosi în plus, în funcție de activitatea fiecăruia, se pot utiliza și alte formulare financiar-contabile prevăzute în normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.634/2015, cum ar fi:

  • evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix
  • raportul fiscal de închidere zilnică, atunci cand se utilizeaza aparatele de marcat.
  • stat de salarii.

Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabile
1. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
2. Registrul-inventar
3. Fişa mijlocului fix
4. Factura
5. Aviz de însoţire a mărfii
6. Listă de inventariere
7. Chitanţă
8. Chitanţă pentru operaţiuni în valută
9. Dispoziţia de plată/încasare către casierie
10. Statul de salarii

Servicii complete de contabilitate, consultanță fiscală și resurse umane oferite de ”firma contabilitate București” Compania de Contabilitate Buznea S.R.L.

 

 


0 Comments

Leave a Comment