Anularea înregistrării în scopuri de TVA la cererea contribuabilului

Sunt situații când o societate consideră ca este mai avantajos pentru ea sa nu fie plătitoare de TVA. În cazul luării acestei decizii, articolului 316 alin. 11, lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prevede posibila retragerea prin opțiune din evidența plătitorilor de TVA.

Conform, articolului 310 alin. 7 din Codului Fiscal se precizează că societatea poate depune cererea de scoatere din evidenta TVA între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale pe care o aplică (luna/trimestru), prin depunerea Declarației de mențiuni cod 010 și a certificatul de înscriere în scopuri de TVA în original.

De asemenea, firma trebuie sa raporteze prin intermediul ultimului decont de TVA, potrivit evidenței fiscale organizate pe baza jurnalului pentru vânzări și a jurnalului pentru cumpărări, următoarele tranzacții realizate în calitate de plătitoare de TVA:

  • livrări de bunuri și prestări de servicii;
  • achiziții de bunuri și prestări de servicii;
  • ajustarea TVA desfășurată potrivit precizărilor legale, în funcție de cotele de TVA care au fost folosite când s-a produs deducerea.

Decontul final de TVA este necesar să fie depus până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost transmisă decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestru).

În situația în care ajustările nu sunt declarate în ultimul decont depus sau au fost efectuate ajustări eronate, acestea se includ ulterior în Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, codul 307.

Modul de efectuare a ajustărilor

Potrivit precizărilor articolului 304 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, ajustările se fac astfel:

  • TVA dedusă la toate bunurile și serviciile din stoc se ajustează prin colectarea de TVA aferentă în funcție de cota de TVA care a fost în vigoare la data achiziției;
  • TVA dedusă aferentă serviciilor neutilizate se ajustează prin anularea TVA dedusă inițial;
  • Ajustarea TVA dedusă aferentă activelor fixe în afară de de capital (bunurile amortizabile care au o durată de amortizare mai mare sau egală cu un an, dar mai mică de 5 ani) se face prin colectarea TVA aferent valorii rămase neamortizate;
  • Ajustarea TVA dedusă aferentă activelor fixe în curs de execuție constă în anularea TVA dedusă inițial.

Ajustarea TVA dedusă aferentă bunurilor de capital

Bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe care au durata de amortizare mai mare de 5 ani. Perioada de ajustare este diferită în funcție de tipul activelor:

20 de ani pentru construcția sau achiziția unui bun imobil;

5 ani pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât bunurile imobile

Perioada de ajustare începe de la data de 1 a anului următor în care bunurile de capital au intrat în patrimoniu. Ajustarea deducerii trebuie făcută pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul scoaterii din evidența plătitorilor de TVA.

 


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2