Anularea înregistrării în scopuri de TVA la cererea contribuabilului

Anularea înregistrării în scopuri de TVA la cererea contribuabilului

Sunt situații când o societate consideră ca este mai avantajos pentru ea sa nu fie plătitoare de TVA. În cazul luării acestei decizii, articolului 316 alin. 11, lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prevede posibila retragerea prin opțiune din evidența plătitorilor de TVA.

Conform, articolului 310 alin. 7 din Codului Fiscal se precizează că societatea poate depune cererea de scoatere din evidenta TVA între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale pe care o aplică (luna/trimestru), prin depunerea Declarației de mențiuni cod 010 și a certificatul de înscriere în scopuri de TVA în original.

De asemenea, firma trebuie sa raporteze prin intermediul ultimului decont de TVA, potrivit evidenței fiscale organizate pe baza jurnalului pentru vânzări și a jurnalului pentru cumpărări, următoarele tranzacții realizate în calitate de plătitoare de TVA:

Decontul final de TVA este necesar să fie depus până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost transmisă decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestru).

În situația în care ajustările nu sunt declarate în ultimul decont depus sau au fost efectuate ajustări eronate, acestea se includ ulterior în Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, codul 307.

Modul de efectuare a ajustărilor

Potrivit precizărilor articolului 304 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, ajustările se fac astfel:

Ajustarea TVA dedusă aferentă bunurilor de capital

Bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe care au durata de amortizare mai mare de 5 ani. Perioada de ajustare este diferită în funcție de tipul activelor:

20 de ani pentru construcția sau achiziția unui bun imobil;

5 ani pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât bunurile imobile

Perioada de ajustare începe de la data de 1 a anului următor în care bunurile de capital au intrat în patrimoniu. Ajustarea deducerii trebuie făcută pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul scoaterii din evidența plătitorilor de TVA.

 

Articole similare

Sistemul TVA la încasare în 2017

Deducerea TVA până să fiți înregistrați în scopuri de TVA

Regimul de scutire TVA pentru întreprinderile mici

Ajustarea TVA pentru servicii și bunuri

Modul de calculul al pro-ratei pentru determinarea TVA

Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA și de la neplătitor la plătitor de TVA

Regimul cheltuielilor și TVA pe perioada de inactivitate

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA, Ordinul 521/2016

Plătitor de TVA sau neplătitor de TVA ?


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2