Anul calendaristic și anul fiscal

casa de marcat si bonuri fiscale

Diferențele dintre anul fiscal și anul calendaristic

Societățile care aleg în 2022 un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Societățile care optează pentru pentru un an fiscal diferit de cel calendaristic trebuie să aplice următoarele reguli de declarare și plată a impozitului pe profit:

– Societățile care sunt plătitori de  impozit pe profit anual, cu plați anticipate realizate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continuă să facă plățile anticipate la nivelul celor stabilite anterior modificării;

În cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic, vor forma un trimestru pentru care contribuabilul are obligația declarării și efectuării plăților anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni succesoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Aceste prevederi se aplica și în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;

– Societățile care sunt plătitori de impozit pe profit trimestrial și pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligația să declare și să plătească impozitul pe profit, cel târziu pe data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Aceste prevederi se aplică și în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
Societățile care au ales în trecut anul fiscal diferit de anul calendaristic pentru anul fiscal care prinde atât perioade din anul 2021 cât și din anul 2022 vor calcula rezultatul fiscal pentru fiecare perioada (perioada din 2021 și perioada din 2022) potrivit reglementărilor în vigoare în perioada respectivă:

– pentru veniturile, cheltuielile și alte elemente asimilate înregistrate în contabilitate până la data de 31 decembrie 2021 se aplica prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea 227/2015 în vigoare în anul 2021 și normele metodologice date în aplicarea acestuia.

În situația înființării unei societăți într-un an fiscal perioada impozabilă începe:

a) în momentul înregistrării acesteia la registrul comerțului, dacă se prevede această obligație;

b) în momentul înregistrării în registrul de la instanțele judecătorești competente, dacă se prevede această obligaţie;

c) în momentul încheierii sau, a punerii în aplicare a contractelor de asociere, în situația asocierilor care nu dau naştere unei noi persoane juridice.

 


1 Comment

  1. TIMOFTE PETREA
    mai 15, 2021

    Face fiecare cum vrea. Ar trebui ca anul fiscal să corespundă cu anul calendaristic, pentru a evita tot felul de interpretări. (DE CE SIMPLU DACĂ SE POATE COMPLICAT) vai de mama noastră…..

    reply

Leave a Comment