Anul calendaristic și anul fiscal

Anul calendaristic și anul fiscal

Diferențele dintre anul fiscal și anul calendaristic

Societățile care aleg în 2016 un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Societățile care optează pentru pentru un an fiscal diferit de cel calendaristic trebuie să aplice următoarele reguli de declarare și plată a impozitului pe profit:

– Societățile care sunt plătitori de  impozit pe profit anual, cu plați anticipate realizate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continuă să facă plățile anticipate la nivelul celor stabilite anterior modificării;

În cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic, vor forma un trimestru pentru care contribuabilul are obligația declarării și efectuării plăților anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni succesoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Aceste prevederi se aplica și în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;

– Societățile care sunt plătitori de impozit pe profit trimestrial și pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligația să declare și să plătească impozitul pe profit, cel târziu pe data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Aceste prevederi se aplică și în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
Societățile care au ales în trecut anul fiscal diferit de anul calendaristic pentru anul fiscal care prinde atât perioade din anul 2015 cât și din anul 2016 vor calcula rezultatul fiscal pentru fiecare perioada (perioada din 2015 și perioada din 2016) potrivit reglementărilor în vigoare în perioada respectivă:

– pentru veniturile, cheltuielile și alte elemente asimilate înregistrate în contabilitate până la data de 31 decembrie 2015 se aplica prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea 571/2003 în vigoare în anul 2015 și normele metodologice date în aplicarea acestuia.

De exemplu, în situația cheltuielilor sociale pentru cele înregistrate în contabilitate în anul 2015 se aplică limita de 2% iar pentru cele înregistrate în contabilitate în anul 2016 se aplică limita de 5%.

În situația înființării unei societăți într-un an fiscal perioada impozabilă începe:

a) în momentul înregistrării acesteia la registrul comerțului, dacă se prevede această obligație;

b) în momentul înregistrării în registrul de la instanțele judecătorești competente, dacă se prevede această obligaţie;

c) în momentul încheierii sau, a punerii în aplicare a contractelor de asociere, în situația asocierilor care nu dau naştere unei noi persoane juridice.

 

Articole similare

Când se plătesc contribuțiile CASS PENTRU Dividende?

Stabilirea venitului net anual în sistem real, registre contabile

Înregistrarea fiscală pentru persoanele juridice din România

Modificarea anului fiscal – 2016

Modificări ale codului fiscal în 2017

Declarația 101, cine are obligația să o depună în 2017 ?


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2