Achiziții servicii intracomunitare de cazare de către agențiile de turism.

Achiziții servicii intracomunitare de cazare de către agențiile de turism.

În cazul serviciilor de cazare achiziționate de agențiile de turism, dacă vânzătorul este o persoană impozabilă stabilită pe teritoriul unui stat intracomunitar nu se încadrează în categoria operațiunilor intracomunitare cu servicii, motiv pentru care, societatea din România nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA cu regim special, înainte de achiziția serviciilor respective, conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal.

cazare-ue

Serviciile de cazare intracomunitare se încadrează la excepțiile de la regula fiind reglementate prin articolul 278 alineatul 4 litera a) deoarece sunt  considerate servicii legate de un bun imobil care au locul prestării acolo unde  este stabilit bunul imobil

“Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile …., de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcție similară, precum tabere de vacantă sau locuri amenajate pentru camping și altele”.

Având în vedere că nu se încadrează în categoria achizițiilor intracomunitare de servicii, nu se raportează prin declarația informativă cod 390 V.I.E.S.
Furnizorul intracomunitar nu este obligat sa emită factură fiscală, decât dacă acel stat impune acest lucru, însă poate fi considerată o factură însăși oferta  primită, în scris (care poate fi și în format electronic)  din partea prestatorului din care rezultă  datele de identificare ale acestuia, denumirea și valoarea serviciului, locul de prestare, perioada, tariful de închiriere, etc.

Dacă se emite factura, pentru cazare într-un stat membru sau într-un stat terț, o firmă din România care a beneficiat de servicii de cazare în afara teritoriului României va primi întotdeauna o factură cu TVA colectată la cota de TVA aplicabilă pe teritoriul statului respectiv.

În categoria excepțiilor se încadrează și serviciile de masă motiv pentru care, la achiziția acestora nu se aplică regimul de taxare inversă prin formula 4426 = 4427.

Înregistrările în evidența contabilă se efectuează în baza următoarelor documente justificative:
– oferta primită, prin utilizarea cursului valutar  din data emiterii acesteia;
– extrasul de cont bancar prin care se face dovada plății.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

Postat în Contabilitate București

 

Alte articole:

Impozitul specific pentru anul 2017

Achiziții intracomunitare second-hand

Achiziții intracomunitare de BUNURI

 


0 Comments

Leave a Comment