Achiziții intracomunitare second-hand.

Achiziții intracomunitare second-hand.

Achiziții intracomunitare second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparații.

Nu sunt considerate bunuri second-hand operele de artă, obiectele de colecție, antichitățile sau pietrele prețioase.

De asemenea, nu sunt considerate bunuri second-hand:

 • aurul, argintul și platina ce pot fi folosite ca materie primă pentru producerea altor bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metale și prezentate sub forma de bare, plachete, lingouri, pulbere, foițe, folie, tuburi, sârmă sau în orice alt mod;
 • aurul de investiții;
  ● monedele din argint sau platină care nu constituie obiecte de colecție;
  ● reziduuri de obiecte vechi formate din metale prețioase recuperate în scopul topirii și refolosirii ca materii prime;
  ● pietrele prețioase și semi-prețioase și perlele, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau șlefuite, însa nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice și fantezie, obiecte de aurărie si argintărie și similare;
  ● bunuri vechi reparate sau restaurate astfel încât nu se pot deosebi de bunuri noi similare;
  ● bunuri vechi care au suferit înainte de revânzare o astfel de transformare încât la revânzare nu mai este posibilă nicio identificare cu bunul în starea inițială de la data achiziției;
  ● bunuri care se consumă la prima utilizare;
  ● bunuri ce nu mai pot fi refolosite în nici un fel.

Astfel pentru achizițiile intracomunitare de bunuri second-hand avem doua regimuri de taxare:

 1. a) regimul normal de taxare

achizitii-ue

Acest regim este aplicabil dacă furnizorul este proprietar al bunurilor, de exemplu un autoturism din patrimoniul vânzătorului care decide vânzarea acesteia.

Recepția autoturismului se înregistrează utilizând nota contabilă:
2133                =         404
“Mijloace de transport”            “Furnizori de imobilizări”

Aplicarea regimului de taxare inversă:
4426                =        4427

“TVA deductibilă”                “TVA colectată”

Operațiunea se declară de cumpărătorul din România prin decontul de T.V.A., cod 300 la achiziții neimpozabile, dar nu se raportează prin declarația recapitulativă trimestrială, cod 390.

 

b)regimul special de taxare

Acest regim este aplicabil dacă furnizorul este o firmă revânzătoare, de exemplu, o firmă care achiziționează un autoturism, îl dezmembrează și vinde piesele de schimb astfel rezultate.

Firmele din România sunt obligate să aplice regimul special numai dacă achiziția bunurilor s-a efectuat de la următoarele categorii de furnizori din cadrul Comunității:

 1. furnizori persoane neimpozabile (de exemplu, o persoană fizica);
 2. furnizori persoane impozabile care nu și-au exercitat dreptul de deducerea a T.V.A. la momentul achiziției acelor bunuri . în acest sens, dacă nu este o firmă revânzătoare, furnizorul din Comunitate este obligat să înscrie pe factură, în mod expres, ca pentru acel bun nu s-a dedus T.V.A. la momentul achiziției;
 3. o întreprindere mică pentru care acel bun pe care l-a livrat a făcut parte din bunurile sale de capital. Acest fapt trebuie menționat de către furnizor pe factura emisa.
 4. o firmă revânzătoare care a supus livrarea acelui bun regimului special de taxare conform mențiunilor înscrise pe factură.

Nu aveți dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile second-hand, în măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special.
Așadar, în cazul aplicării acestui regim de taxare nu puteți efectua înregistrarea contabilă 4426 = 4427 întrucât prin această formulă contabilă se consideră că v-ați exercitat dreptul de deducere a taxei.

În cazul în care efectuați atât operațiuni supuse regimului normal de taxa, cât și regimului special, trebuie să îndepliniți următoarele obligații:

 • să țineți evidențe separate pentru operațiunile supuse fiecărui regim;
  ● să stabiliți taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală
  în care trebuie să depuneți decontul de taxă.

Cu alte cuvinte, aveți obligația:
● să țineți un jurnal special de cumpărări în care să înscrieți toate bunurile supuse regimului special;
● să țineți un jurnal special de vânzări în care să înscrieți toate bunurile livrate în regim special;
● să țineți un registru comparativ care permite să se stabilească, la finele fiecărei perioade fiscale, alta decât ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrările efectuate în respectiva perioadă fiscală și, după caz, taxa colectată;
● să țineți evidența separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special.

În situația în care se achiziționează produse second-hand, indiferent de faptul că aplicați regimul normal de taxare sau regimul special din punct de vedere financiar-contabil trebuie să procedați astfel:

– dacă piesele de schimb sunt achiziționate ca atare, de sine-stătător, întocmiți nota de intrare-recepție pe baza facturii primite de la furnizor;

– dacă achiziționați autovehicule radiate, numiți o comisie de dezmembrare care are obligația să întocmească nota de intrare-recepție a bunurilor rezultate din dezmembrare, dar nu înainte de a da o valoare de piață acelor piese de schimb second-hand.

– chiar dacă sunt piese de schimb auto, bunurile recepționate se înregistrează în contul „mărfuri” deoarece sunt destinate vânzării ca atare, nefiind folosite pentru reparațiile curente ale autovehiculelor din patrimoniul firmei dvs.:

371                      =                      401

– în funcție de tehnica comercială de vânzare (cu amănuntul sau cu ridicata) se utilizează casa de marcat sau se emite factură către cumpărător;

– în funcție de regimul de taxare aplicabil, se colectează T.V.A.: fie la marja profitului, fie la valoarea totală a bunului evaluat de comisia de dezmembrare;

– efectuați următoarele înregistrări contabile:
a) pentru regimul special:

411                      =                      %
707 (costul de achiziție)
704 (marja profitului)
4427 (T.V.A. colectată doar la marja  profitului)

 1. b) pentru regimul normal :

411                      =                      %
707 (costul de achiziție, sau costul evaluat prin dezmembrare, inclusiv adaosul comercial )
4427 (T.V.A. colectată la întreaga valoarea din contul 707)

– descărcărea de gestiune a mărfurilor vândute, indiferent de regimul de taxare aplicat:

607                      =                      371

 

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

 

Postat în Contabilitate București

 

Alte articole:

Contract de custodie și vânzarea mărfii în România

Achiziții intracomunitare second-hand

Achiziții servicii INTRACOMUNITARE de cazare de către agențiile de turism

Achiziții intracomunitare de BUNURI

 


0 Comments

Leave a Comment