Achiziții intracomunitare de BUNURI.

uniunea europeana

uniunea-europeană-contabilitate

Pentru operațiuni intracomunitare ambii parteneri trebuie să fie înscriși în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI).

În lipsa înregistrării în ROI, se consideră că societatea nu are un cod valabil de TVA în legătură cu această achiziție intracomunitară.

Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a) din Codul fiscal nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții:

  1. sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă
  2. valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice

Puteți verifica firma respectivă dacă este înregistrată în ROI, prin V.I.E.S.

Dacă societatea nu este înregistrată în ROI, se consideră că nu are un cod valabil de TVA în legătură cu această achiziție intracomunitară.

Se face referire la acest aspect pe siteul Ministerului Finanțelor Publice:

„Dacă o persoană impozabilă realizează în România o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă, dar nu este înregistrată în R.O.I, nu va figura în V.I.E.S având cod valabil de TVA, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA. Prin urmare, în principiu, furnizorul din alt stat membru nu va aplica scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri, respectiv va emite o factură cu TVA din statul în care a început transportul bunurilor livrate intracomunitar.”

Dacă este înregistrată  ca fiind intracomunitară, efectuați taxarea inversă (4426=4427) cu cota de TVA 20%, o declarați în declarația 390 cu cod A si în decontul 300 pe rândurile  5 și 5.1, 18 și 18.1.

Dacă Societatea dvs. are vectorul fiscal trimestrial, societatea va trebui să –și schimbe vectorul fiscal și să treacă la perioada lunară în ceea ce privește TVA.

Pentru o părere avizată nu ezitați să contactați ”firma de contabilitate BucureștiCompania de Contabilitate Buznea S.R.L
Mai jos aveți aceste prevederi:

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioadă fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(8) Persoana impozabilă care potrivit alin. (7) este obligată să-și schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declarație de mențiuni la organul fiscal competent (formularul 092), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează aceasta obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent si pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. în acest sens va trebui sa depună declarația de mențiuni prevazuta la alin. (6).”

Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Societatea care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri trebuie să depună la organul fiscal de care aparține,  Declarația de mențiuni 092 privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri  de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, iar perioada fiscală va deveni  luna calendaristică, începând cu prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic, conform prevederilor de la art. 322 alin. (7) lit. c) din Codul fiscal
Dacă vorbim de achiziții de bunuri din UE trebuie să facem dovada transportului, care poate fi un document de la firma transportatoare ( sau firma de curierat ).

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.


1 Comment

  1. februarie 4, 2017

    Wow! Great to find a post knnckiog my socks off!

    reply

Leave a Comment